Sundhedssatellitten Vestsalling ligger i Pulsen i Balling. Adressen er: Stadion Allé 3, Balling, 7860 Spøttrup.

En husketest giver et fingerpeg om hvordan din hukommelse fungerer her og nu. Du kan også få en snak med vores demenskoordinatorer om de tilbud vi har, hvis du eller en du kender, har demens tæt inde på livet.

Vi tilbyder blandt andet pårørendegrupper til både børn og voksne, vi har café Solstrejf der er en informations- og samværscafé for pårørende, der er mulighed for hjemmebesøg, at komme i dagcenter og meget andet.

 

Kontakt demenskoordinator Katrine Eberhardt på tlf. 2487 4293, hvis du vil høre mere om tilbuddet eller hvis du vil lave en aftale.

Få en snak med kommunens sexologiske rådgiver om f.eks. sikker sex, prævention, følelser, parforholdet, seksuelle vanskeligheder, kronisk sygdoms indvirken på seksualiteten. Få også viden om kommunale tilbud samt hvor du skal henvende dig, hvis du får brug for hjælp eller uddybende samtale enten alene eller med en partner.

Få en snak om f.eks. hverdagens gøremål, dit helbred, din boligsituation, aktiviteter, samvær med andre, motions- og træningstilbud, kommunale tilbud samt hvor du skal henvende dig , hvis du får brug for hjælp. Eller andet der fylder i hverdagen.

Kontakt os på telefon 9915 7300, hvis du vil høre mere om tilbuddet, eller du vil lave en aftale.

Hvad er sundhed for dig? Og er der områder inden for din sundhed, du gerne vil forandre og forbedre?

Benyt muligheden for en samtale, der tager afsæt i din hverdag og de udfordringer, der spænder ben for dig og din sundhed. Samtalen kan handle om alt fra mad, motion, alkohol, rygning og søvn til mental sundhed eller det, der netop fylder for dig. Samtalen kan være med til at afklare, hvilke skridt du skal tage for at komme nærmere dine mål, og hvem eller hvilket tilbud, der muligvis kan hjælpe dig videre.

Kontakt os på telefon 9915 7300, hvis du vil høre mere om tilbuddet, eller du vil lave en aftale.

Har du brug for støtte via en samtale? Eller er du bekymret for en, du kender?

Vi kan alle opleve modgang, og føle os sårbare i perioder af vores liv.

Sundhedssatellit Pulsen tilbyder en eller flere samtaler til personer over 65 år, som ikke får hjælp til personlig pleje fra hjemmeplejen.

Det er dig, der bestemmer, hvad vi skal tale om.

Samtalen kan handle om det, der fylder for dig - eksempelvis at: du er trist, du ikke føler, du trives, du ofte er alene, dit helbred begrænser dig eller at du har en syg samlever/ægtefælle.

Kontakt en forebyggende medarbejder på telefon 9915 7310 på hverdage mellem kl. 8.00 og 9.00, hvis du ønsker en samtale.Hjælpemiddelservice tilbyder at reparere, efterse eller justere din rollator, kørestol, badebænk, albuestok eller andre hjælpemidler, som du har lånt fra Skive Kommune.

 

Kontakt Hjælpemiddelservice på tlf. 9915 6534 hvis du vil høre mere om Kvik Service eller hvis du ønsker at lave en aftale.

Skive Kommunes ernæringsteam står klar med Tanitavægten, smagsprøver på ernæringsdrikke og råd og vejledning i forhold til ernæring - både hvis du er overvægtig, undervægtig eller skal tage særlig hensyn til din kost på grund af en sygdom.

Kontakt os på telefon 9915 7300 hvis du ønsker flere informationer.

Sygeplejeklinikken er for borgere, der er visiteret til sygepleje.

Sygeplejerske Mette Pedersen er i klinikken efter aftale. 

Du kan få rådgivning og vejledning i forhold til betjening af høreapparatet samt evt. høretekniske hjælpemidler samt praktisk hjælp til vedligeholdelse af apparatet, træne isætning, hjælp til bestilling af batterier, filter mm.

CKU træffes i Pulsen følgende datoer kl. 10 - 11:

  • Tirsdag den 18. april 2023
  • Tirsdag den 16. maj 2023
  • Tirsdag den 13. juni 2023

Kontakt CKU på telefon 9915 7600, hvis du vil høre mere om tilbuddet, eller du vil lave en aftale.

Du kan få råd og vejledning til at håndtere din hverdag med type 2 diabetes.

Kontakt os på telefon 9915 7300, hvis du vil høre mere om tilbuddet, eller du vil lave en aftale.Ønsker du at blive røgfri? Tilmeld dig gratis rygestopforløb i Pulsen.

Kontakt Sundhedscenter Skive på telefon 9915 7300 for oplysninger om næste forløb.Vi holder sommerferie, men starter igen mandag den 12. september 2022

Kan du lide at synge eller lytte til de kendte sange fra bl.a. højskolesangbogen?

Vi mødes den anden mandag i hver måned kl. 9.30 – 11.30 i Pulsen. Det er gratis at deltage, og der er mulighed for at købe kaffe.

Tilmelding ikke nødvendig - bare mød op.

Kan du lide at læse bøger, og vil du dele dine læseoplevelser med andre, så tilmeld dig læseklub i Pulsen i Balling. Tilbuddet er gratis.

Formiddagshold

Fredage kl. 9.30 - 11.00 - afholdes følgende datoer:
Den 2. september, den 14. oktober 2022, den 25. november 2022, den 20. januar 2023, den 3. marts 2023, den 14. april 2023.

Tilmelding til Sundhedscenter Skive på telefon 9915 7300.

Aftenhold

Kl. 19.00 - 21.00 - afholdes følgende datoer:
Torsdag den 1. september 2022, Mandag den 10. oktober 2022, Tirsdag den 22. november 2022, onsdag den 18. november 2023, torsdag den 2. marts 2023 og tirsdag den 11. april 2023

Tilmelding til Pernille Stisen på telefon 4057 6578.

Sidst opdateret

22.03.2022

Ansvarlig redaktør

Kontakt Sundhedssatellit Vestsalling

Forebyggende medarbejder Henriette Lynnerup

Mail: henl@skivekommune.dk

Tlf.: 9915 7300

Træffes bedst:
mandag-torsdag 8.00-14.00
fredag 8.00-12.30

Sygeplejerske Mette Pedersen

Mail: mepe@skivekommune.dk