Sagsbehandlingstiden på personlig pleje og praktisk hjælp efter Servicelovens § 83 er:

  • Akut hjælp iværksættes hurtigst muligt.
    Hjælpen vurderes altid om behov for iværksættelse snarest og efterfølgende opfølgning
    Mestring iværksættes sideløbende med pleje og opfølgning efterfølgende
  • Sagsbehandlingstiden på personlig pleje er 6 uger
  • Sagsbehandlingstiden på praktisk hjælp er 10 uger
  • Sagsbehandlingstiden på madservice er 6 uger
Sagsbehandlingstiden på sager vedrørende Servicelovens § 83 og 85, der skal sagsbehandles i samarbejde med socialområdet er maksimum 10 uger.

Sagsbehandlingstiden på ansøgning om afløsning og aflastning efter Servicelovens § 84 er max 6 uger

Sagsbehandlingstiden på ansøgninger til dagscenter efter Servicelovens § 83 og 84 er max. 6 uger

Sagsbehandlingen på ansøgninger om pasning af nærtstående efter Servicelovens § 118 er max 3 uger.

Sagsbehandlingstiden for ansøgninger om plejeorlov, efter Servicelovens § 119, er max 1 uge.

Sagsbehandlingstiden på optagelse til boligliste til almene ældreboliger efter Lov om almene boliger § 5 er max 10 uger.

Sagsbehandlingstiden for plejeboliger efter Lov om almene boliger § 5 er max 6 uger.

Sagsbehandlingstiden på ansøgning om klippekort er max 10 uger.

Sidst opdateret

14.04.2023

Ansvarlig redaktør

Kontakt Visitation & Hjælpemidler

Resenvej 25, plan 4, 7800 Skive

Telefontid alle hverdage fra kl. 8-9.00 på telefon 9915 6660

Personligt fremmøde efter forudgående aftale

Mail: vh@skivekommune.dk