Sagsbehandlingstiden på personlig pleje og praktisk hjælp efter Servicelovens § 83 er:

 • Akut hjælp iværksættes hurtigst muligt.
  Hjælpen vurderes altid om behov for iværksættelse snarest og efterfølgende opfølgning
  Mestring iværksættes sideløbende med pleje og opfølgning efterfølgende
 • Sagsbehandlingstiden på personlig pleje er 6 uger
 • Sagsbehandlingstiden på praktisk hjælp er 10 uger
 • Sagsbehandlingstiden på madservice er 6 uger
Sagsbehandlingstiden på sager vedrørende Servicelovens § 83 og 85, der skal sagsbehandles i samarbejde med socialområdet er maksimum 10 uger.

Sagsbehandlingstiden på ansøgning om afløsning og aflastning efter Servicelovens § 84 er max 6 uger

Sagsbehandlingstiden på ansøgninger til dagscenter efter Servicelovens § 83 og 84 er max. 6 uger

Sagsbehandlingstiden på kropsbårne hjælpemidler efter Servicelovens § 112 er:

 • Hastesager max 1 uge
 • Brystproteser og kompressionsærmer max 4 uger
 • Børnesager max 5 uger
 • Genbevillinger max 12 uger
 • Ny ansøgninger max 16 uger
Sagsbehandlingstiden på hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer efter Servicelovens § 112, 113 og 116 er max:

 • Akutte sager, der ikke kræver hjemmebesøg bliver behandlet fra dag til dag
 • Hastesager (ex tryksår, udskrivelser ol.) max 1 uge
 • Hjælpemidler/forbrugsgoder/boligændringer, f.eks. siddestillingssager, ramper, tilretninger, gennemgang af hjem og lignende max 5 uger
 • Hjælpemidler/forbrugsgoder/boligændringer f.eks. kørestol, rollator, hjælpemotor, eleverbare sengebunde, hvilestole, fjernelse af dørtrin og lignende max 10 uger
 • Køretøjer  f.eks. el-køretøjer, cykler og lignende max 12 uger
Sagsbehandlingstiden på bilsager efter Servicelovens § 114 er max 6 måneder.

Sagsbehandlingen på ansøgninger om pasning af nærtstående efter Servicelovens § 118 er max 3 uger.

Sagsbehandlingstiden for ansøgninger om plejeorlov, efter Servicelovens § 119, er max 1 uge.

Sagsbehandlingstiden på optagelse til boligliste til almene ældreboliger efter Lov om almene boliger § 5 er max 10 uger.

Sagsbehandlingstiden for plejeboliger efter Lov om almene boliger § 5 er max 6 uger.

Sagsbehandlingstiden på ansøgning om klippekort er max 10 uger.

Sidst opdateret

26.03.2021

Ansvarlig redaktør

Kontakt Visitation & Hjælpemidler

Resenvej 25, plan 4, 7800 Skive

Telefontid alle hverdage fra kl. 8-9.00 på telefon 9915 6660

Personligt fremmøde efter forudgående aftale

Mail: vh@skivekommune.dk