Sagsbehandlingstiden på kropsbårne hjælpemidler efter Servicelovens § 112 er:

 • Hastesager max 1 uge
 • Brystproteser og kompressionsærmer max 4 uger
 • Børnesager max 5 uger
 • Genbevillinger max 12 uger
 • Ny ansøgninger max 16 uger
Sagsbehandlingstiden på hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer efter Servicelovens § 112, 113 og 116:

 • Akutte sager, som ikke kræver hjemmebesøg, bliver behandlet fra dag til dag
 • Hastesager (ex tryksår, udskrivelser ol.) max 1 uge
 • Hjælpemidler/forbrugsgoder/boligændringer, f.eks. siddestillingssager, ramper, gennemgang af hjem og lignende max 5 uger
 • Hjælpemidler/forbrugsgoder/boligændringer f.eks. kørestol, rollator, hjælpemotor, hvilestol, arbejdsstol, fjernelse af dørtrin og lignende max 10 uger
 • Køretøjer ex. el-køretøjer, cykler og lignende max 12 uger
 • Større boligændringer max 24 uger
Sagsbehandlingstiden på bilsager efter Servicelovens § 114 er max 6 måneder.

Sidst opdateret

14.04.2023

Ansvarlig redaktør