Kropsbårne hjælpemidler er en fælles betegnelse for en særlig type hjælpemidler. Vi har oplistet de typiske kropsbårne hjælpemidler herunder for at give en idé om hvad der hører under denne kategori:

 • ortopædisk fodtøj
 • ortopædiske fodindlæg
 • tilretning af fodtøj
 • støttekorset
 • arm- og benproteser
 • parykker
 • ortoser som f.eks. bandager, skinner og korset
 • brystproteser
 • inkontinens hjælpemidler som f.eks. bleer og kateter
 • stomihjælpemidler
 • diabeteshjælpemidler
 • kompressionsmaterialer, f.eks. strømper, ærmer og handsker

Kropsbårne hjælpemidler bevilges efter Servicelovens § 112 og ydes som bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Der er frit leverandør valg på hjælpemidler i Skive Kommune.

For at blive bevilget et kropsbårent hjælpemiddel skal du søge om det hos Skive Kommune:

 • Det er først om fremmest et krav, at du har en varig nedsat funktionsevne. Det betyder, at den lidelse som hjælpemidlet skal afhjælpe ikke må være midlertidigt, som f.eks. et brækket ben.
 • Det er også et krav, at alle behandlingsmuligheder er afprøvet, for at afhjælpe din lidelse. Det vil sige, at du ikke kan behandles eller opereres for din lidelse.
Vær opmærksom på, at der normalt ikke kan ydes støtte til hjælpemidler, som du selv har anskaffet, inden en bevilling er givet. Det er et almindeligt princip i den sociale lovgivning, at en ansøgning skal indgives, og en bevilling skal modtages, inden en social ydelse, herunder et hjælpemiddel, kan anskaffes.
Når du har fået bevilget det hjælpemiddel, som du har ansøgt om, kan du frit vælge leverandør. Det vil sige, at du selv bestemmer om du vil anskaffe dit hjælpemiddel gennem Skive kommunes leverandøraftaler eller om du vil købe hjælpemidlet et andet sted, for eksempel i en lokal butik.

Hvis du benytter dig af retten til frit valg

Når du får bevilget støtte til anskaffelse af kropsbårne hjælpemidler, kan du frit vælge din leverandør.

Du har ret til at vælge et andet hjælpemiddel, end det kommunen har vurderet som bedst egnet og billigst såfremt det pågældende hjælpemiddel er tilsvarende egnet. Hvis du vælger et dyrere hjælpemiddel, vil du selv skulle betale prisdifferencen.

Dit frie leverandørvalg gælder i hele Danmark.

Hvis du vælger frit valg skal du være opmærksom på, at det stilles lidt flere krav til dig:

 • du skal selv kommunikere med leverandøren og indhente prisoverslag på hjælpemidlet mv.
 • hvis det tilbud du får, er dyrere end det tilskud vi giver hos Skive Kommune, så skal du selv betale differencen
 • du skal selv gøre krav på din reklamationsret jævnfør købeloven hos leverandøren, hvis der er eller opstår fejl og mangler ved hjælpemidlet

Du skal være opmærksom på, at det er dit ansvar at sikre, at det valgte hjælpemiddel opfylder de faglige specifikationer og krav til egnethed som står anført i bevillingen, da det er en betingelse for at kommunen kan yde støtte til det pågældende hjælpemiddel.

Du er også selv ansvarlig for at sikre, at hjælpemidlet lever op til de almindelige regler for forbrugerkøb, garantier, leveringstid, service og kvalitet.

Kommunen udbetaler den bevilgede støtte direkte til leverandøren. Du skal altså ikke selv lægge penge ud, når du anskaffer hjælpemidlet, med mindre du har valgt et dyrere produkt end det bedst egnede og billigste hjælpemiddel.

Du kan finde en oversigt over Skive kommunes leverandører til kropsbårne hjælpemidler her på siden

Økonomi ved frit valg

Det tilskud, du kan få til dit hjælpemiddel, er fastsat ud fra en vurdering af hvilket hjælpemiddel der er bedst egnet og billigst. Vi har indgået leverandøraftale på de fleste kropsbårne hjælpemidler, og det er prisen i leverandøraftalen, der afgør hvilket tilskud du kan få.

Det er en god ide at undersøge prisen hos den leverandør du ønsker at benytte, inden du køber.

Når du har fået bevilget et hjælpemiddel, vil du modtage et brev, hvori du kan se, hvor meget du får i tilskud.

 • hvis det tilbud du får, er dyrere end det tilskud vi giver hos Skive Kommune, så skal du selv betale differencen. Dette gøres direkte til leverandøren.
 • hvis det tilbud du får er billigere end det tilskud vi giver hos Skive Kommune, vil du ikke få udbetalt differencen
 • Skive Kommune udbetaler tilskuddet direkte til leverandøren. Du skal altså ikke selv lægge penge ud, når du anskaffer hjælpemidlet

Hvis du vælger at benytte den leverandør Skive kommune har indgået aftale med, er du sikret, at du kan anskaffe det bedst egnede og billigste hjælpemiddel indenfor det bevilgede tilskud.

Hvad skal du være opmærksom på? 
- At du kan få ekstra udgifter.
- At det er dit ansvar, at hjælpemidlet lever op til de krav, der står i din bevilling.
- At du kan miste tilskuddet fra kommunen, hvis dit indkøbte hjælpemiddel ikke lever op til bevillingens krav. 
- At det ved fejl og mangler er dit ansvar at gøre krav på din reklamationsret jævnfør Købeloven
- Du skal selv sikre dig, at den valgte leverandør overholder reglerne for håndtering af private oplysninger jævnfør Persondataforordningen
Skive Kommune har indgået leverandøraftaler med nedenstående virksomheder. Det betyder, at du kan anskaffe dit kropsbårne hjælpemiddel uden egenbetaling hos én af de nedenstående leverandører.

Brystproteser:

 

Kompressionsærmer og ærmepåtager:

 

Kompressionsstrømper:

 

Påtagningshjælpemidler til kompressionsstrømper:

 

Stomihjælpemidler:

 

Katetre:

 

Bleer:

 

Diabeteshjælpemidler (injektions- og testmaterialer):

 

Parykker:

 

Ortopædisk fodtøj, ortopædiske indlæg samt ortopædiske tilretninger af fodtøj:

På ortopædisk fodtøj er der en egenbetaling som fastsættes årligt af Børne- og Socialministeriet.

I 2023 udgør egenbetalingen for ortopædisk fodtøj: 980 kr. for voksne og 540 kr. for børn.

 

Ortoser (skinner, bandager og korsetter)

 

Proteser

Her anvendes godkendelsesmodellen med tilbud fra flere leverandører.Ansøgning digital

Hvis du vil søge om kropsbårne hjælpemidler skal du bruge MitID.

Ansøg digitalt via MinSundhedsportal (kræver MitID)

Ansøgning med fuldmagt

Hvis du ikke selv kan ansøge digitalt har du følgende muligheder:

Giv én fra din familie eller en anden pårørende fuldmagt til at søge for dig (kræver MitID)

Hvis du er under 15 år kan dine forældre ansøge digitalt for dig (kræver MitID)

Ansøgning på papir

Hvis du ønsker at udfylde en ansøgning på papir, så kontakt Visitation & Hjælpemidler, og få tilsendt et ansøgningsskema.

 

Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) kan hjælpe dig med hjælpemidler til syn og hørelse, f.eks. høreapparater, teleslynge, øjenproteser og andre hjælpemidler.

Høre og synshjælpemidler

Kontakt CKU, der tilbyder rådgivning, vejledning, afprøvning af hjælpemidler og undervisning til borgere i Skive og Viborg Kommuner med erhvervet eller medfødt handicap.

CKU tilbyder hjælp indenfor tale, høre, syn, erhvervet hjerneskade samt IKT- informations- og kommunikationsteknologi.

CKU kan kontaktes på telefonnummer 9915 7600 eller på mail cku@skivekommune.dk

Læs mere på CKUs hjemmeside 

Sidst opdateret

05.07.2023

Ansvarlig redaktør

Kontakt Visitation & Hjælpemidler

Resenvej 25, plan 4, 7800 Skive

Telefontid alle hverdage fra kl. 8-9.00 på telefon 9915 6660

Personligt fremmøde efter forudgående aftale

Mail: vh@skivekommune.dk