Luk alle
Åben alle

Du kan få tilskud, hvis din udgift til forbrugsgodet er over 500 kr. Tilskuddet udgør 50 pct. af et almindeligt standardprodukt af den pågældende art. Hvis du grundet dit handicap behøver et forbrugsgode, som er dyrere end et almindeligt standardprodukt, betaler kommunen de nødvendige merudgifter.

Et forbrugsgode vil i langt de fleste tilfælde blive din ejendom, og du skal derfor som udgangspunkt selv betale for drift, vedligeholdelse, reparation og udskiftning.

Hvis forbrugsgodet udelukkende har til formål at afhjælpe dig grundet dit handicap, er det kommunen, som betaler anskaffelsesprisen samt reparationer.

 • Din personlige økonomi har ikke indflydelse på, om du kan få, og hvor meget du kan få i tilskud
 • Tilskuddet er skattefrit

Du kan ansøge om forbrugsgoder hos kommunen, som afgør, om du kan få forbrugsgoder.

Du kan ikke få tilskud til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo, f.eks. en elevationsseng, almindelig lænestol, telefon, 2-hjulet elcykel, robotstøvsuger/-gulvvasker eller tv.

El-køretøjer er blevet så almindelige blandt ældre og mindre mobile personer, at de nu anses for at være et forbrugsgode. Det betyder, at hvis du bliver bevilget et el-køretøj selv skal betale 50% af udgiften. Samtidig er der sat et loft over det kommunale tilskud.

Betingelser for støtte til køb af et el-køretøj

Der er visse betingelser du skal opfylde for at få bevilget støtte til køb af et el-køretøj eller få et el-køretøj som udlån fra kommunen: 

 • Først og fremmest skal du have en varigt nedsat funktionsevne.
 • En nedsat funktionsevne såvel fysisk som psykisk betyder, at din mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter er ophævet eller væsentligt nedsat.
 • At lidelsen er varig betyder, at der ikke må være flere muligheder for behandling, forbedring eller genoptræning. Det må altså ikke være en midlertidig tilstand som f.eks. et brækket ben.
 • Hjælpemidlet skal sikre at du kan passe dit arbejde.
 • Du skal være ude af stand til at transportere dig omkring på anden vis eksempelvis ved brug af offentlig transport, cykel eller egen bil.
 • Du skal som udgangspunkt have et behov for at deltage i nødvendige aktiviteter udenfor hjemmet.
  • Eksempler: Indkøb i fællesskab med ægtefælle/børn/hjemmeplejen, besøg hos familie/venner, konkrete aktiviteter (træning, dagcenter, klub, fritidsinteresser og lignende).
  • Behovet skal som udgangspunkt være tilnærmelsesvis dagligt.
Gode råd før du køber el-køretøj

Tænk over dine behov og hvad du forventer, før du handler el-køretøj:

 • Hvor langt skal du køre på dit el-køretøj?
 • Hvor hurtigt skal det kunne køre?
 • Hvor skal dit el-køretøj (primært) køre?
 • Hvor har du plads til at opbevare dit el-køretøj? Vær opmærksom på, at det skal kunne være tilsluttet en stikkontakt, for at lade op
 • Har du behov for, nu eller på sigt, at kunne køre inde i dagligvarebutikker? (3 hjul/4 hjul)

Du må gerne benytte tilskuddet til at købe et brugt el-køretøj, men du skal være opmærksom på, at disse kan have en kortere levetid.

Der kan kun ydes støtte til køb af CE mærkede køretøjer fra momsregistreret virksomhed.

Støtten til køb af el-køretøj kan kun ydes 1 gang, der kan dermed ikke ydes støtte til udskiftning.

Hvilken forhandler?

Vi anbefaler, at du undersøger markedet for el-køretøjer grundigt inden du handler.

 • Vær opmærksom på dit bevillingsbrev og hvilke krav dit el-køretøj skal kunne opfylde.
 • Vælg en anerkendt forhandler, der har flere modeller at vælge imellem.
 • Vælg en leverandør, der kommer hjem til dig, for en gratis og uforpligtende afprøvning af el-køretøjet, før du køber.
 • Overvej dine behov inden konsulenten kommer; hvor langt skal du køre på dit el-køretøj? hvor hurtigt skal det kunne køre? Hvor skal dit el-køretøj (primært) køre?
 • Undersøg serviceniveauet hos den forhandler, du er i kontakt med; tilbyder de reparationer? hvor lang tid tager en reparation? Hvor hurtigt rykker forhandleren ud til et driftsstop? Hvad skal du betale for?
Andre udgifter end selve el-køretøjet

Udover selve købet af et el-køretøj skal du forvente nogle udgifter i forbindelse med drift, reparation og vedligeholdelse af det. I den forbindelse skal du være opmærksom på følgende:

 • Skive kommune giver ikke tilskud til de driftsudgifter, der følger med brug af el-køretøjet, f.eks. til nyt batteri og skift af dæk
 • Du skal selv betale for service og evt. reparationer af el-køretøjet.
 • Vær opmærksom på, at der er 2 års garanti på nye el-køretøjer.
 • Vær opmærksom på, at du er forpligtet til købe et el-køretøj, som opfylder de krav, der står i din bevilling.
Forsikring af el-køretøj samt vejhjælp

El-køretøjet er omfattet af din almindelige indboforsikring. Du skal dog huske at melde det til dit forsikringsselskab, når du køber et el-køretøj.
Skive Kommune opfordrer til, at du tegner abonnement på vejhjælp, så du kan få hjælp ved driftstop.

Vedligeholdelse af el-køretøj

Du skal selv vedligeholde dit el-køretøj. For at du får størst mulig glæde af dit el-køretøj, har vi her samlet en række gode råd om vedligeholdelse af el-køretøj:

 • Parker så vidt muligt under tag/inde.
 • Hold altid dit el-køretøj rent og tørt.
 • Rengør el-køretøjet med en fugtig klud.
 • Brug aldrig rindende vand på el-køretøjet
 • Tjek dæktrykket jævnligt
 • Følg altid leverandørens anvisninger når du oplader el-køretøjet, så du sikrer en lang levetid på batterierne.

Sidst opdateret

13.11.2023

Ansvarlig redaktør

Kontakt Visitation & Hjælpemidler

Resenvej 25, plan 4, 7800 Skive

Telefontid alle hverdage fra kl. 8-9.00 på telefon 9915 6660

Personligt fremmøde efter forudgående aftale

Mail: vh@skivekommune.dk