Luk alle
Åben alle
Hjælpemidler bevilget til dig (ex rollator, badetaburet, kørestol)

Du kan frit medbringe dine bevilgede hjælpemidler til Skive Kommune. Når du ikke længere skal bruge dem, sørger Skive Kommune for at returnere dem til din tidligere kommune.

 

Hjælpemidler som hjemmeplejen skal bruge, når de hjælper dig (ex. Plejeseng, lift, bækkenstol)

-Hjælpemidler til plejen udlånes af den kommune, der leverer hjælpen. Derfor er det Skive Kommune, der skal levere disse hjælpemidler, når du er tilflytter.

 

Kropsbårne hjælpemidler (ex. Brystprotese, bleer, stomi, diabeteshjælpemidler)

Det er vigtigt, at du informerer din tidligere kommune om, at du er fraflyttet. Dette da det fremover vil være Skive Kommune, der overtager …

 

El-køretøj bevilget som udlån

Du kan frit medbringe dine bevilgede hjælpemidler til Skive Kommune. Når du ikke længere skal bruge dem, sørger Skive Kommune for at returnere dem til din tidligere kommune.

 

Boligændringer

Hvis du er bevilget en boligændring i din tidligere hjemkommune, er du velkommen til at kontakte Visitation & Hjælpemidler i Skive Kommune for konkret vejledning.

 

Handicapbil

Hvis du er bevilget støtte til køb af bil eller til særlig indretning af bil i din tidligere hjemkommune, kan du frit medbringe dette til Skive Kommune. Du vil fortsat skulle afdrage på lånet til den kommune, som har bevilget og ydet lånet. I forbindelse med ændringer i dit behov for støtte, vil det være den kommune, hvor du bor, der skal tage stilling til en eventuel ændring af din bevilling. Eventuel genbevilling af bil og/eller indretning skal ligeledes foregå i den kommune, hvor du har bopæl på det tidspunkt, hvor du ansøger om genbevilling.

Hjælpemidler bevilget til dig (ex rollator, badetaburet, kørestol)

Du kan frit medtage dine bevilgede hjælpemidler til din nye kommune. Når du ikke længere skal bruge dem, sørger din nye kommune for at returnere dem til Skive Kommune.

 

Hjælpemidler som hjemmeplejen skal bruge, når de hjælper dig (ex. Plejeseng, lift, bækkenstol)

Hjælpemidler til plejen udlånes af den kommune, der leverer hjælpen. Derfor er det din nye kommune, der skal levere disse hjælpemidler, når du fraflytter. Du kan kontakte Skive Kommunes Hjælpemiddelservice på telefonnummer 9915 6534 for aftale om afhentning.

 

Kropsbårne hjælpemidler (ex. Brystprotese, bleer, stomi, diabeteshjælpemidler)

Det er vigtigt at du giver besked til Skive Kommune, når du flytter. Samme som ovenstående.

 

El-køretøj bevilget som udlån

Du kan frit medtage dine bevilgede hjælpemidler til din nye kommune. Når du ikke længere skal bruge dem, sørger din nye kommune for at returnere dem til Skive Kommune.

 

Boligændringer

Hvis du er bevilget en boligændring af Skive Kommune beder vi dig kontakte Visitation & Hjælpemidler.

 

Handicapbil

Hvis du er bevilget støtte til køb af bil eller til særlig indretning af bil i Skive Kommune, kan du frit medbringe dette til din nye hjemkommune. Du vil fortsat skulle afdrage på lånet til den kommune, som har bevilget og ydet lånet. I forbindelse med ændringer i dit behov for støtte, vil det være den kommune, hvor du bor, der skal tage stilling til en eventuel ændring af din bevilling. Eventuel genbevilling af bil og/eller indretning skal ligeledes foregå i den kommune, hvor du har bopæl på det tidspunkt, hvor du ansøger om genbevilling.

Læs mere om at være ferieborger i Skive Kommune her:

Ferieborger (skive.dk)

Sidst opdateret

06.06.2023

Ansvarlig redaktør