Luk alle
Åben alle

2023 og 2024 er følgende overordnede strategiske indsatsområder udvalgt:

  • Den attraktive arbejdsplads med fokus på det gode
    seniorliv; struktur, organisering & effektivisering
  • Den attraktive arbejdsplads med fokus på rekruttering
  • Den attraktive arbejdsplads med fokus på fastholdelse
  • Samarbejde med borgere, pårørende & frivillige
  • Implementering af den rehabiliterende tilgang i
    praksis
  • Udbygning af det nære, sammenhængende sundhedsvæsen

Sidst opdateret

06.02.2024

Ansvarlig redaktør