Hvis du som selvstændig har forøget risiko for fravær fra dit arbejde på grund af langvarig eller kronisk sygdom, kan der blive lavet en § 58 a aftale (jf. sygedagpengelovens § 58 a).

En selvstændig erhvervsdrivende, der ikke har tegnet forsikring efter sygedagpengelovens § 45, kan efter aftale med kommunen opnå ret til sygedagpenge fra kommunen i de første 2 uger af sygeperioden, når fraværet skyldes en langvarig eller kronisk lidelse.

For at der kan udbetales dagpenge skal der dog være et beregningsgrundlag. Beregningsgrundlaget er det seneste godkendte årsregnskab, jfr. Sygedagpengelovens § 46 og bekendtgørelse om sygedagpenge § 13, stk. 2.

Aftalen skal være skriftlig og indeholde oplysninger om den selvstændige erhvervsdrivendes navn og adresse og sygdommens art. Den selvstændige skal benytte blanket dp 213 ”Ansøgning om aftale efter sygedagpengelovens § 58 a”.

Anmodning om § 58 a - DP 213

Blanketten kan hentes på www.virk.dk og ønsker du at ansøge om en § 58 a aftale kan du benytte nedenstående link.

Find DP 213 her


Aftalen kan indgås for 2 år af gangen og vedrører kun fravær på grund af den lidelse, der er omfattet af aftalen. Aftalen kan ikke fornyes, når den selvstændige erhvervsdrivendes fravær på grund af lidelsen i det seneste år ikke har medført mindst 10 fraværsdage, medmindre der ved aftalens udløb er sket væsentlige ændringer i den selvstændige erhvervsdrivendes arbejdsmæssige eller helbredsmæssige forhold.

Den selvstændige erhvervsdrivendes ret til sygedagpenge i de første 2 uger af sygeperioden har virkning fra aftalens indgåelse.

Læs mere om lovgivningen her

Hvis du ønsker at vide mere om lovgivningen omkring sygedagpenge og § 58 a aftale kan du benytte nedenstående link som åbner i et nyt vindue.

Sygedagpenge til selvstændige erhvervsdrivende

 

 


Publiceret 29-11-2018