Hvis du har forøget risiko for fravær fra dit arbejde på grund af langvarig eller kronisk sygdom, kan der blive lavet en § 56 aftale (jf. sygedagpengelovens § 56).

 

§ 56 Aftale
En § 56 aftale betyder, at din arbejdsgiver kan få refunderet udgifterne til sygedagpenge allerede fra din første fraværsdag på grund af sygdommen, hvis du har en kronisk lidelse og på baggrund af dette har over ti sygedage om året.

 

Fraværende i mindst ti dage om året
Din arbejdsgiver skal lave § 56-aftalen sammen med dig, og herefter skal den godkendes af Skive Kommune. For at få godkendt aftalen anmoder Skive Kommune om lægelig dokumentation for, at du vil være fraværende i mindst ti dage i det følgende år på grund af den kroniske og langvarige sygdom.

En sådan aftale kan gælde for dig i op til to år ad gangen. 
Da det er en aftale mellem dig og din arbejdsgiver skal der laves en ny aftale, hvis du får en ny arbejdsgiver.

 

§ 56-aftale til behandlingsforløb
Det er også muligt at få lavet en § 56-aftale til behandlingsforløb, typisk af mere midlertidig karakter.

Der er to muligheder for at få lavet en sådan aftale: Enten hvis det på ansættelsestidspunktet er planlagt, at du skal indlægges eller i ambulant behandling. Eller, hvis din arbejdsgiver inden for det seneste år har udbetalt sygedagpenge til dig i 30 dage for den sygdom, som nu kræver behandling.

Din arbejdsgiver vil kun få dækket udgifterne til sygedagpengene, når fraværet skyldes den sygdom, som er nævnt i aftalen. Udgifterne vil altså ikke blive dækket, hvis du bliver syg af andre årsager.

 

Anmodning om § 56 - DP211

Ønsker du at ansøge om en § 56 aftale mellem dig og din arbejdsgiver kan du benytte nedenstående link

Find DP211 her

 

Læs mere om lovgivningen her

Hvis du ønsker at vide mere om lovgivningen omkring sygedagpenge og § 56 aftale kan du benytte nedenstående link som åbner i et nyt vindue.

Læs mere om sygedagpenge her

 

 

Publiceret 05-01-2017