Hvem kan få skolekørsel

Dit barn kan få skolekørsel når et eller begge kriterier er opfyldt:

  • Skolevejen er for lang
  • Trafikfarlig skolevej
Skolevejen er for lang

Skolevejen er den nærmeste vej eller sti, som eleverne kan færdes på.

Dit barn skal bo og gå i skole i kommunen, bo i skolens distrikt, og den korteste skolevej skal være for lang.

Skolevejen er for lang når afstandene er:

  • 0.-3. klasse over 2,5 km
  • 4.-6. klasse over 6 km
  • 7.-9. klasse over 7 km
  • 10. klasse over 9 km

Dit barn vil primært køre med lokale offentlige busruter.

Går barnet på en skole uden for skoledistriktet, skal forældre selv sørge for og betale transporten.

Du kan ikke søge om transport mellem hjem og pasningsordning, samt til og fra konfirmationsforberedelse.

Trafikfarlig skolevej

Dit barn kan få bevilget fri skolekørsel, når barnet bor i skolens distrikt, og hvis en del af skolevejen til distriktsskolen er vurderet som trafikfarlig. Det er kommunen og politiet, der vurderer om en vejstrækning er trafikfarlig.

Hvis du vil klage

Du kan ikke klage over kommunens afgørelse om befordring.

Sidst opdateret

11.05.2021

Ansvarlig redaktør

Indlæser kontakter...