Sammenhæng mellem e-Boks.dk og borger.dk

Borger.dk og e-Boks.dk er sikre hjemmesider, hvor du kan læse din digitale post fra offentlige myndigheder og private virksomheder.

Hvis du har givet lov til at Digital Post skal vise indholdet fra private afsendere sammen med din digitale post fra offentlige myndigheder, behøver du kun at tjekke Digitale Post et af stederne. Du kan give lov til dette i profilindstillinger i din digitale postkasse. Du finder profilindstillinger under menu, og herefter skal du vælge at redigere din profil.

Jeg har modtaget Digital Post, men jeg har ikke NemID og kan derfor ikke få adgang til posten

Hvis du ikke har et NemID; og fx har fået en indkaldelse fra dit sygehus, som du skal læse med det samme - kan du henvende dig i borgerservice. Her kan medarbejderne udlevere et til dig. Det er vigtigt, at du medbringer gyldig legitimation for at få udleveret et NemID.

Hvilke tekniske krav er der til borger.dk og Digital Post?

Skærmkrav til borger.dk

Borger.dk er udviklet med fokus på at gøre portalen let tilgængelig for populære browsere som Internet Explorer, Firefox og Google Chrome. Din browser (dit internetprogram) skal dog være opdateret for at få den bedste sikkerhed.

Tekniske krav til Digital Post

Du kan læse om, hvordan du indstiller din browser (dit internetprogram) til at kunne se din digitale post bedst muligt:

Sendes al post fra det offentlige digitalt?

Selv om flere og flere offentlige myndigheder sender posten digitalt, vil der fortsat blive sendt almindelige papirbreve fra det offentlige i en periode. Du skal derfor stadig huske at tjekke din fysiske postkasse.

Desuden er der typer af post, som ikke kan sendes digitalt, fx sundhedskort, prøveglas mv.

Sådan videresender du Digital Post

Hvis du har gemt et dokument i dit arkiv i Digital Post kan du videresende det, hvis det har behov for det.

Sådan gør du:

 • klik på ’Digital Post’ øverst på borger.dk 
 • log ind med NemID
 • tryk på ”Skriv ny post”
 • hvis din besked er til en offentlig myndighed, kan du ofte finde den ved at trykke ”Vælg modtager” - vær opmærksom på, at der kan være underkategorier i samme offentlige myndighed, som kan finde ved at trykke på tegnet til venstre for navnet. 
 • vælg hvad din besked handler om i ’Angiv hvad din den forespørgsel drejer sig om’
 • udfyld emne og tekstfelt
 • tryk på det lille ikon, der forestiller en papirclips ”📎”  og vælg ’Vedhæft dokument fra dit arkiv’
 • marker dokumentet i boksen til venstre og tryk ”Vedhæft” i den grønne boks
 • klik på ’Send’.

Kan jeg altid besvare et brev, jeg har modtaget som Digital Post?

Visse meddelelser kan ikke besvares direkte. Det er myndighederne, der vælger, om borgernes skal kunne besvare meddelelsen.

Kan du ikke svare på meddelelsen, kan du i stedet sende en ny besked til myndigheden. Det sker også via Digital Post. Det sikrer, at henvendelsen kommer det rette sted hen i myndigheden, og at din henvendelse bliver behandlet hurtigt.

Endelig er der en del henvendelser, hvor du skal bruge en digital selvbetjeningsløsning for at komme videre – fx når du skal skrive sit barn op til skole eller dagtilbud.

Vi arbejder løbende på, at myndighederne henviser borgeren direkte til, hvor de kan kontaktes i forhold til en konkret meddelelse. Det kan være et link til en konkret postadresse i Digital Post eller at give borgerne mulighed for at besvare direkte i tråden de steder, hvor det giver mening.

Kan jeg skrive til offentlige myndigheder både fra borger.dk og e-Boks?
Du kan skrive til de offentlige myndigheder, der har tilsluttet sig Digital Post som offentlige afsendere, både på borger.dk og e-Boks.dk.

Hvad sker der, når jeg fylder 15 år?

Når du fylder 15 år, får du automatisk din egen digitale postkasse, Digital Post. Her vil du modtage vigtige beskeder fra det offentlige. Det er dit ansvar at læse og forholde dig til beskederne, som du finder i din digitale postkasse på post.borger.dk. 

For at få adgang til din digitale postkasse, skal du have et NemID. Hvis du allerede har et NemID til din netbank, er du nødt til at opgradere det.

Hvad gør jeg som forælder, når mit barn fylder 15 år?

Når dit barn fylder 15 år, får dit barn automatisk en digital postkasse til modtagelse af vigtige beskeder fra det offentlige. Det er dit barns ansvar at tjekke og forholde sig til beskederne, som kan findes i dit barns helt egen digitale postkasse på post.borger.dk. 

Dit barn skal have et NemID for at få adgang til den digitale postkasse. Hvis dit barn allerede har et NemID til sin netbank, skal dette opgraderes.

Hvad sker der med den digitale postkasse ved dødsfald?

Når en borger dør, vil alle adgange til postkassen blive spærret. Det vil sige, at den afdøde borgers adgang slettes samt eventuelle personer, der er givet læseadgang. Myndighederne kan ikke længere sende post til afdødes digitale postkasse, men private virksomheder kan stadig sende til e-Boks, indtil postkassen afmeldes.

Den afdødes postkasse opbevares efter dødsfaldet. Dokumenter fra det offentlige opbevares i afdødes postkasse i 5 år. Hvis afdøde benyttede e-Boks til at modtage post fra private virksomheder, som eksempelvis banker og forsikringsselskaber, forbeholder e-Boks sig ret til at slette dokumenter fra private virksomheder 15 måneder efter dødstidspunktet.

Hvis du som efterladt ønsker adgang til afdødes postkasse, skal du udfylde og indsende nedenstående blanket sammen med en kopi af skifteretsattesten. Herefter vil du få adgang via din egen digitale postkasse i form af en læseadgang. 

Hvis du ønsker at afmelde afdødes e-Boks, så private virksomheder ikke længere kan sende post, skal du udfylde samme nedenstående blanket, samt indsende en kopi af dødattesten.

Hvad gør personer under værgemål med Digital Post?

En person, der er kommet under værgemål, kan fritages for brug af Digital Post fra det offentlige. Fritagelsen sker ved, at værgen ved personligt fremmøde i Borgerservice søger kommunen om fritagelse og i den forbindelse foreviser værgebeskikkelsen samt legitimation for egen identitet.

Hvad er fordelene ved at få posten fra det offentlige digitalt?

Der er mange gode grunde til at indføre Digital Post:
 • Sikkerheden er høj, fordi Digital Post er knyttet til dit NemID og dit CPR-nummer.
 • Du kan modtage og sende den digitale post uafhængigt af posthusets åbningstider og postbuddets rute.
 • Din digitale post følger dig - også når du skifter postadresse eller e-mail.
 • Din digitale post bliver automatisk gemt og opbevaret, så du til enhver tid kan finde og dokumentere din korrespondance med det offentlige.
 • Du kan se din digitale post fra alle computere – så længe de overholder sikkerhedskravene.
 • Det er en hurtig og billig kommunikationsform, hvor både du og det offentlige sparer porto og papir.
 • Det skåner miljøet.

Digital Post i udlandet

Hvis du ikke har fast bopæl i Danmark, er du ikke omfattet af loven om offentlig Digital Post. Derfor er det heller ikke et krav, at du har en digital postkasse, hvis du bor i udlandet.

Hvis du flytter til udlandet i en kortere eller længere periode, hvor du ikke længere har fast bopæl i Danmark, vil din digitale postkasse stadig være aktiv, så du kan modtage sikker digital post fra danske offentlige myndigheder. Men du kan også vælge at blive fritaget på grund af udrejse.

Hvad skal jeg tage stilling til om Digital Post, inden jeg flytter til udlandet?

Hvis du ikke ønsker at modtage din post fra danske offentlige myndigheder digitalt, når du bor i udlandet, skal du søge om fritagelse på grund af udrejse. Dette gør du ved at møde fysisk op i kommunens borgerservice - husk derfor at få det gjort inden du flytter til udlandet.

Hvad kan jeg gøre, hvis jeg fortryder min fritagelse?

Hvis du fortryder din fritagelse, kan du til enhver tid blive tilmeldt Digital Post igen, også selvom du bor i udlandet. Du kan få din fritagelse ophævet ved at møde op i kommunens borgerservice, eller du kan gøre det selv via Digital Post:

 • Log ind på Digital Post på borger.dk med dit NemID
 • Klik på 'Tilmeld afsendere' i menuen øverst til højre
 • Du vil nu få vist en oversigt over afsendere. Under kategorien 'Offentlige myndigheder' vil der stå, at du er fritaget fra Digital Post fra det offentlige
 • Klik her på 'Ophæv' for at annullere din fritagelse
 • Bekræft din e-mailadresse og dit mobilnummer under dine profiloplysninger for at modtage besked, når der er ny post i din digitale postkasse. (Husk at du kun kan anvende danske mobilnumre med landekoden +45).
Hvad sker der med min post, hvis jeg flytter tilbage til Danmark?

Hvis du flytter tilbage og får fast bopæl i Danmark igen, vil din fritagelse på grund af udrejse automatisk blive ophævet, og du vil igen modtage din post fra det offentlige digitalt. Er du ikke i stand til at modtage posten digitalt, selvom du er bosat i Danmark, skal du søge om fritagelse fra Digital Post.

Hvordan ophæver du din fritagelse fra Digital Post?

Selvom du er fritaget, kan du til enhver tid tilmelde dig Digital Post igen.

Du kan få ophævet din fritagelse ved at møde op i kommunens borgerservice, eller du kan gøre det selv via Digital Post:

 • Log ind på Digital Post med dit NemID
 • Klik på 'Tilmeld afsendere' i menuen øverst til højre
 • Du vil nu få vist en oversigt over afsendere af Digital Post. Under kategorien 'Offentlige myndigheder' vil der stå, at du er fritaget fra Digital post fra det offentlige
 • Klik her på 'Ophæv' for at annullere din fritagelse.

Du er nu tilmeldt Digital Post. Husk at bekræfte din e-mailadresse og dit mobilnummer under dine profiloplysninger.

Lovgivning

Bekendtgørelsen om Digital Post er ændret pr. 1. oktober 2017. Folketinget har afskaffet midlertidig fritagelse fra Digital Post. Det betyder, at en fritagelse nu er tidsubegrænset.

Sidst opdateret

09.02.2021

Ansvarlig redaktør

Borgerservice

Telefonisk kontakt
Alle hverdage i tidsrummet 10.00 - 12.00 på telefonnr. 9915 5500

Åbningstider for personlig henvendelse
Mandag-onsdag 10.00-15.00
Torsdag 10.00-17.00
Fredag 10.00-12.00

OBS: særlige coronarestriktioner kan betyde ændrede åbningstider