Du modtager en indberetningsformular

Hvert år i starten af december får du tilsendt et link til en indberetningsformular.

  • Udfyld formularen med måler start og slut og anlæggets samlede årsindvinding opgjort for tiden 1. januar til 31. december.
  • Fristen for at indberette er den 1. februar det følgende år.
  • Er måleranordningen udskiftet i årets løb, skal dette fremgå af indberetningen.

Oplysningerne registreres i den fælles offentlige database for grund- og drikkevand samt boringer (Jupiter) inden den 1. april.

Sidst opdateret

19.12.2023

Ansvarlig redaktør