Du modtager et indberetningsskema

Du vil hvert år få tilsendt et indberetningsskema fra kommunen omkring november/december. Skemaet skal udfyldes og indsendes med mindre at du vil benytte de digitale formularer på denne side.

  • Udfyld skemaet med anlæggets årsindvinding opgjort for tiden 1. januar til 31. december.
  • Fristen for at indberette er den 1. februar det følgende år.
  • Er måleranordningen udskiftet i årets løb, skal dette fremgå af indberetningen.

Når vi modtager din indberetning, vurderer vi de indberettede oplysninger. Derefter skal vi have oplysningerne registreret i den fælles offentlige database for grund- og drikkevand samt boringer (Jupiter) inden den 1. april.

Sidst opdateret

25.11.2022

Ansvarlig redaktør