De røde prikker på kortet viser, hvor Skive Kommunes vandstandsmålere er placeret. De lilla prikker viser Naturstyrelsens vandstandsmålere.

Klik på navnene på kortet for at se vandstande i vandløbene

Du kan også klikke i menuen til venstre, hvor der flere muligheder. Du kan f.eks. se sammenligninger mellem flere målinger i samme vandløb.

Publiceret 01-01-1901