Vandløb Langvad Å
Stationsnavn 567 m opstrøms Hobrovej
Koordinat 506.851, 6.268.631
Koordinatsystem UTM zone 32, ETRS89
Oplandsareal 18,4 km²
Skala 0 -0,26 m DVR90
Driftsansvarlig Skive Kommune

 

Publiceret 21-01-2020