Torsdag den 17.01.2017 afholdt Skive Kommune i samarbejde med Skive Vand fyraftensmøde for entreprenører og kloakmestre.

Formålet med mødet var, at få en god dialog med kloakmestre og entreprenører og give dem et indblik i Kommunens og Skive Vands arbejdsgange.

På mødet blev der orienteret om spildevandsplanen 2017-2028, samt de nye opgaver, som vil komme i 2017, der vil give en del arbejde til kloakmestre og entreprenører.

Carsten Nygaard fra Skive Vand fortalte, om Skive Vands opgaver. Der var yderligere oplæg omkring regnvand, separat kloakering og spildevand i det åbne land.

Mødet blev afsluttet med gode ændringsønsker fra entreprenører og kloakmestre, som Kommunen vil arbejde videre på

Informationspakke om spildevand i det åbne land

Informationspakke om spildevand i det åbne land

Informationspakke om spildevand i det åbne land.

Informationspakke om regnvand

Informationspakke om regnvand

Informationspakke om regnvand.pdf

Publiceret 03-02-2017