• Jeg er blevet ledig - Hvad gør jeg, hvis jeg bliver ledig
 • Dag­­penge - Sådan søger du om dagpenge
 • Integrations­­ydelse - Sådan søger du integrationsydelse
 • Kontant­­hjælp - Sådan søger du om kontanthjælp
 • Uddannelses­­hjælp - Sådan søger du uddannelseshjælp
 • Ledigheds­­ydelse - Ledig fra fleksjob - sådan søger du om ledighedsydelse
 • Opkvalificer­­ing - På vej mod job: Kurser, praktik, løntilskud, voksenlærling

Læs mere på JobcenterSkive.dk om ledighed • Fleksjob - For dig der ikke kan arbejde på normale vilkår
 • Jobafklaringsforløb - Tværfaglig indsats, der hjælper dig tilbage til dit arbejde eller din uddannelse
 • Ressourceforløb - Individuel indsats, der skal hjælpe dig videre mod et job
 • Revalider­­ing - Mulighed for at skifte retning, hvis du ikke kan klare dit nuværende job
 • Syge­­melding og syge­­dagpenge - Hvis du bliver syg og vil søge sygedagpenge


 • Hjælp til rekrutter­­ing - Få hjælp til alle dele af din rekruttering
 • Fast­­hold syge­­meldt med­­arbejder - Få hjælp til at mindske fraværet
 • Fleksjob - Til dig, der har ansat en fleksjobber
 • Optrænings­­forløb - Hjælp en sygemeldt tilbage i arbejde
 • Større afsked­­igelser - Hjælp dine medarbejdere godt videre
 • Styrk din virksomheds profil - Få hjælp til at tage socialt ansvar
 • Efter­­uddannelse af dine med­­arbejdere - Få hjælp til at opkvalificere dine medarbejdere
 • Erhvervsmentorer - En erhvervsmentor hjælper unge godt i gang med job og uddannelse

Læs mere på JobcenterSkive.dk om service til virksomhederJOBmatch - hjælper virksomheder og kandidater med at finde hinanden

JOBmatch er et samarbejde, hvor erhvervslivet får kvalificeret arbejdskraft direkte i mailboksen.

Der er mange spændende kandidater, der drømmer om et job på Skiveegnen og gerne vil flytte hertil.

Kandidaterne sender hver uge CV’er og kontakter virksomheder, Business Skive, Skive Kommune og Jobcenter Skive for at få job og sparring på jobsøgning.

Skive Kommune har en lav ledighed, de lokale virksomheder vækster og efterspørger specialister og kvalificeret arbejdskraft. Her er masser af spændende karrieremuligheder og virksomheder, og som jobsøgende kan det være svært at danne sig et overblik over alle relevante virksomheder og brancher.

JOBmatch hjælper virksomheder og kandidater med at finde hinanden.

JOBmatch er et tilbud til jobsøgende, der ikke i forvejen er i kontakt med Jobcenter Skive.

Læs mere på JobcenterSkive.dk om JOBmatch

Sidst opdateret

17.08.2023

Ansvarlig redaktør

Kontakt Jobcenter Skive

Job & Kompetence: 9915 7160

Job & Uddannelse: 915 7160

Job & Sygdom: 9915 5734

Virksomhedsservice: 9915 7250