• Jeg er blevet ledig - Hvad gør jeg, hvis jeg bliver ledig
 • Dag­­penge - Sådan søger du om dagpenge
 • Integrations­­ydelse - Sådan søger du integrationsydelse
 • Kontant­­hjælp - Sådan søger du om kontanthjælp
 • Uddannelses­­hjælp - Sådan søger du uddannelseshjælp
 • Ledigheds­­ydelse - Ledig fra fleksjob - sådan søger du om ledighedsydelse
 • Opkvalificer­­ing - På vej mod job: Kurser, praktik, løntilskud, voksenlærling

Læs mere på JobcenterSkive.dk om ledighed • Fleksjob - For dig der ikke kan arbejde på normale vilkår
 • Jobafklaringsforløb - Tværfaglig indsats, der hjælper dig tilbage til dit arbejde eller din uddannelse
 • Ressourceforløb - Individuel indsats, der skal hjælpe dig videre mod et job
 • Revalider­­ing - Mulighed for at skifte retning, hvis du ikke kan klare dit nuværende job
 • Syge­­melding og syge­­dagpenge - Hvis du bliver syg og vil søge sygedagpenge


 • Efter­­uddannelse af dine med­­arbejdere - Få hjælp til at opkvalificere dine medarbejdere
 • Erhvervsmentorer - En erhvervsmentor hjælper unge godt i gang med job og uddannelse
 • Fast­­hold syge­­meldt med­­arbejder - Få hjælp til at mindske fraværet
 • Fleksjob - Til dig, der har ansat en fleksjobber
 • Hjælp til rekrutter­­ing - Få hjælp til alle dele af din rekruttering
 • Optrænings­­forløb - Hjælp en sygemeldt tilbage i arbejde
 • Større afsked­­igelser - Hjælp dine medarbejdere godt videre
 • Styrk din virksomheds profil - Få hjælp til at tage socialt ansvar

Læs mere på JobcenterSkive.dk om service til virksomheder

Sidst opdateret

20.12.2021

Ansvarlig redaktør

Kontakt Jobcenter Skive

Job & Kompetence: 9915 7160

Job & Uddannelse: 915 7160

Sygedagpengeafdelingen: 9915 5734

Virksomhedsservice: 9915 7250