Sidst opdateret

20.12.2022

Ansvarlig redaktør

Ejendomsskattekontoret.

esr@skivekommune.dk

OBS - kun til henvendelser uden personoplysninger i mails.

Henvendelser indeholdende personoplysninger skal sendes via e-boks/digital post til Skive Kommune - Teknisk Forvaltning.

Kontaktpersoner: Bente Trillingsgaard tlf.: 9915 5566