Luk alle
Åben alle

Børnetandpleje

Det er gratis for børn og unge under 18 år at komme til tandlægen. Som forældre vil du få et brev, når dit barn bliver indkaldt til undersøgelse hos tandlægen.

Akut tandlægehjælp

Er der akut behov for tandlægehjælp til børn og unge inden for almindelig åbningstid, så kan den kommunale tandpleje kontaktes på Tlf. 9915 6889

Læs mere om den kommunale tandpleje

Akut behov for tandlægehjælp (weekender og helligdage): Tandlægevagten i Holstebro tilbyder akut tandlægehjælp til børn og unge i weekender og på helligdage. Det er gratis for børn og unge under 18 år.

Læs mere om akut tandlægehjælp for børn og unge under 18 år

Voksne, som er fyldt 18 år, har adgang til tandbehandling hos private tandlæger eller tandplejere.

Du skal selv ringe og bestille tid hos tandlægen. Du skal selv betale en del af regningen.

Særlige målgrupper

 • Omsorgstandplejen er et kommunalt tandplejetilbud til voksne borgere, der af fysiske og/eller psykiske årsager er forhindrede i eller kun med stort besvær kan benytte de almindelige tandplejetilbud.
 • Specialtandplejen er for eksempel for personer med sindslidelse, udviklingshæmning eller hjerneskade, der ikke kan benytte det almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, voksentandplejen eller i omsorgstandplejen.

Du skal have en henvisning for at få omsorgstandpleje eller specialtandpleje.

Kontakt den kommunale tandpleje for at høre nærmere

Tandlægevagten til akut hjælp

Tandlægevagten tilbyder akut tandlægehjælp til voksne uden for den almindelig åbningstid f.eks. ved tandpine og mindre tandskader. Voksne skal betale i forbindelse med den akutte behandling.

Læs mere om tandlægevagten

Ukrainske flygtninge UDEN midlertidigt ophold:

 • Har man akut behov for behandling skal man kontakte Udlændingestyrelsen eller et modtagecenter
 • Center Sandholm kan kontaktes på telefon 3543 2244

Har du behov for genoptræning, vejledning om kost, rygning, alkohol eller motion kan du via egen læge eller hospitalet blive henvist til et forløb på Sundhedscenter Skive.

Kontakt din egen læge. Telefonnummer til egen læge står på dit sundhedskort.

Har du behov for hjælp omkring misbrug af alkohol og stoffer - alle kan frit henvende sig og få en samtale.

 • Der er gratis hjælp og rådgivning omkring misbrug af alkohol og stoffer. Det gælder både for voksne og unge under 18 år.
 • Behandling og rådgivning kan være anonym
 • Alle kan frit henvende sig og få en samtale.

Kontakt Center for Psykiatri og Rusmiddel på 9915 5900

Luk alle
Åben alle

Når du har fået opholdstilladelse i Danmark, har du ret til at få besøg af en sundhedsplejerske.

En sundhedsplejerske er uddannet sygeplejerske og har specialistviden inden for børn og unge i alderen 0-16 år, og deres forældre. Vi arbejder sundhedsfremmende og forebyggende, i et samarbejde med forældrene. Og evt. andre fagpersoner.

Du er altid velkommen til at kontakte os på tlf. 22 37 62 95, der kommer du i kontakt med vores sekretær Jeanette.

 • Besøg af en sundhedsplejerske i hjemmet, når du er i graviditetsuge 28-32
 • Vi arbejder sammen med jordemoder og praktiserende læger, institutioner, skoler og mange
  flere.

Sundhedsplejerske kommer på besøg i hjemmet

 • På 4. eller 5 dagen
 • Inden barnet er 14 dage gammelt
 • Inden barnet er 21 dage gammelt
 • Når barnet er 2 måneder
 • Når barnet er 4-6 måneder
 • Når barnet er 8-10 måneder

Når dit barn er i pasning, enten hos dagpleje, vuggestue eller børnehave kan pasningstilbuddet kontakte os ved behov.

 • Sundhedsplejen arbejder sammen med dagpleje, vuggestue og børnehave

Alle elever på skolerne tilbydes samtale/undersøgelse af sundhedsplejerske i

 • 0. klasse
 • 1. klasse
 • 6. klasse
 • 8. klasse

Vi spørger ind til, hvordan eleven har det, både hjemme og i skolen. Vi laver synstest, høretest, vejer og måler hvor høj barnet er. Det er ikke alle undersøgelse, der er på hvert klassetrin.

'Tidlig Forebyggelse' er et tilbud fra Skive Kommune, der er til for at forebygge og bremse faldende trivsel hos børn, unge, familier og kommende familier i Skive Kommune.

'Tidlig Forebyggelse' kan give hurtige og målrettede tilbud gennem korte professionelle forløb fra kommunens fagpersoner eller samarbejdspartnere. Derfor kan der igennem ’Tidlig Forebyggelse’ blandt andet tilbydes op til fem sessioner uden visitation. Derudover kan der etableres kontakt til frivillige organisationer, der kan tilbyde specielle indsatser til afgrænsede problemstillinger.

Sidst opdateret

19.04.2022

Ansvarlig redaktør

Indlæser kontakter...