Luk alle
Åben alle

Børn under 2 år og 11 måneder år kan komme i enten dagpleje eller vuggestue.

I den kommunale dagpleje bliver børnene passet hjemme hos en dagplejer sammen med tre andre børn. Vuggestuen er en institution med pædagogisk personale og flere børn på samme stue.

Læs mere om Dagplejen

En børnehave er en institution for små børn fra 2 år og 11 måneder og indtil barnet skal begynde i skole.

SFO står for skolefritidsordning, og her kan børn fra 0. klasse til og med 3. klasse blive passet efter skole.

Pladsanvisningen

Hvis du vil melde dit barn til dagpleje, vuggestue, børnehave eller SFO skal du gøre det via den Digitale Pladsanvisning. Du skal vælge et konkret sted i kommunen. Du får brug for dit NemID.

På den Digitale Pladsanvisning kan du:

Skriv dit barn op i Pladsanvisningen

Luk alle
Åben alle

Det er forskelligt, hvad de forskellige pasningstilbud koster. Der er rabat, hvis du har mere end et barn, der skal passes.

Læs mere om betaling for pasning i dagtilbud, SFO og klub

Hvis din families samlede indtægt ligger under en vis grænse, kan du få et ekstra tilskud, så det bliver billigere eller helt gratis at få passet dit barn. Det kaldes et økonomisk fripladstilskud.

Læs mere om friplads

Som ukrainsk flygtning med ophold i Danmark, er du omfattet af pasningsgarantien. Det betyder, at dit barn er garanteret en plads i børnehaven 3 måneder efter opskrivningsdatoen.

Dagplejebørn er også garanteret en plads 3 måneder efter opskrivningsdatoen, men tidligst når dit barn er fyldt 30 uger.

Det er derfor vigtigt, at du hurtigst muligt får skrevet dit barn op til pasning via den Digitale Pladsanvisning.

Du kan frit vælge et pasningstilbud. Det kan være et, der ligger i nærheden af, hvor du bor. Hvis kommunen ikke kan opfylde dit ønske på den dag, du er garanteret plads, kan dit barn stadig være skrevet op til en plads senere. Skive Kommune vil forsøge at tage mest muligt hensyn til ønskerne.

Skole

Er du flygtet fra Ukraine, og har du ophold i Danmark, kan dit barn gå i skole i Danmark.

I Danmark begynder skolegangen det år, dit barn fylder 6 år.

Er du lige kommet til Skive Kommune som ukrainsk flygtning, og taler dit barn ikke dansk, skal dit barn begynde i en af modtageklasserne på Skivehus Skole.

Dit barn kommer til at gå i en klasse sammen med andre børn på samme alder.

Dit barn kan gå i modtageklasse i op til to år. Bagefter bliver han eller hun flyttet til en folkeskole i nærheden af, hvor du bor.

Luk alle
Åben alle

En modtageklasse er en skoleklasse for tosprogede elever, der ikke kan tale, skrive eller forstå dansk. Meningen med modtageklasserne er, at eleverne skal lære at klare sig på dansk, så de kan blive undervist i en almindelig skoleklasse.

Sproget er en vigtig faktor for social trivsel i et fremmed land og en ny kultur

Taler eleverne samme sprog, må der være op til 18 elever i en modtagerklasse. Vi tilstræber mindst mulig aldersspredning.

Indskrivning sker ved henvendelse på Skivehus Skole.

Undervisningen foregår på dansk. Alt efter hvor gammelt dit barn er, bliver der undervist i dansk, matematik, engelsk og andre fag, så barnet kommer på samme faglige niveau som danske børn.

I en modtagerklasse er der fokus på;

  • Faglighed, sproglighed og social trivsel

Eleverne får ikke karakterer!

Som elev i modtageklasserne hjælper Skive Kommune dit barn med at komme til og fra skole, hvis du ikke bor i nærheden af Skivehus Skole. De små elever bliver transporteret med taxa, og til de ældre elever er der et gratis buskort.

I skolen skal dit barn hver dag medbringe:

  • Madpakke og drikkedunk.
  • Skoletaske og penalhus.
  • Tøj til ude-aktiviteter.
  • Idrætstøj til idrætstimerne.

Skolens adresse:

Skivehus Skole, Rosenbakken 8, 7800 Skive. Telefon: 9512 7410

Sidst opdateret

07.04.2022

Ansvarlig redaktør

Indlæser kontakter...