Plejefamiliegodkendelse

 Godkendelse som familieplejer afhænger af hvilken type plejefamilie, der er tale om:

  • almen, forstærket eller specialiseret plejefamilie
  • netværksplejefamilie

Almene, forstærkede og specialiserede plejefamilier skal være godkendt af socialtilsynet. Netværksplejefamilier skal være godkendt som konkret egnede i forhold til et bestemt barn eller en bestemt ung af den anbringende kommune.

Hvis du har spørgsmål vedrørende godkendelse som plejefamilie, kan du kontakte kommunen, som kan vejlede dig om hvorvidt godkendelsen skal foretages af kommunen eller socialtilsynet.

Vederlag til plejefamilien

Hvis et barn eller en ung er anbragt i familiepleje af kommunen, udbetaler den anbringende kommune et plejevederlag til familien samt et beløb til kost, logi og tøj.

Plejefamilien skal betale skat af plejevederlaget, mens godtgørelsen for kost, logi m.m. er skattefri.

Ingen vederlag til netværksplejefamilier

Netværksplejefamilier får ikke plejevederlag. I stedet får familien dækket sine faktiske omkostninger ved plejeforholdet.

Familien kan i særlige tilfælde få et beløb udbetalt som erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Beløbets størrelse afhænger af familiens tidligere indtægter. Det er kommunen, der vurderer, om familien kan få hel eller delvis erstatning for tabt arbejdsindtægt.

Sidst opdateret

26.02.2024

Ansvarlig redaktør

Trine Strandet Lindekilde

Familieplejekonsulent

TSAN@skivekommune.dk

Brit Mains Berg

Familieplejekonsulent

BMBE@skivekommune.dk