Hvem kan søge om økonomisk fripladstilskud i dagtilbud?

Ligger familiens samlede husstandsindkomst under en vis grænse, kan du eller I få et ekstra tilskud fra kommunen, så det bliver billigere eller helt gratis at have barnet i dagtilbud. Det kaldes et økonomisk fripladstilskud.

Den skattepligtige indkomst indgår i husstandsindkomsten.

Ved en samlet husstandsindkomst, dvs. husstandsindkomsten pr. måned x 12 (2024):

  • op til 200.301 kr. – fuld friplads
  • 200.301 kr. til 622.199 kr. – delvis friplads
  • 622.200 kr. eller derover – fuld forældrebetaling.

Når du/I søger om økonomisk fripladstilskud, skal der tages udgangspunkt i den månedlige husstandsindkomst. Den månedlige husstandsindkomst skal herefter omregnes til en årsindkomst (ganges med 12) for at finde familiens fripladstilskudsprocent på fripladsskalaen.

Når kommunen skal beregne og senere genberegne dit økonomiske fripladstilskud for den konkrete måned, tager kommunen derfor udgangspunkt i husstandens månedlige indkomst. Til brug for genberegning af det månedlige fripladstilskud trækkes oplysningerne om den månedlige indkomst fra Skattestyrelsens såkaldte indkomstregister.

Det er således ikke indkomsten set over et helt år, der er afgørende for fripladstilskuddet i den enkelte måned.

Indtægtsgrænserne forhøjes med:

  • 7.000 kr. for hvert hjemmeboende barn under 18 år ud over det første hjemmeboende barn
  • 70.089 kr. når den forældre, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet, er enlig forsørger (2024).

Læs mere om reglerne på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside, herunder hvordan husstandsindkomsten opgøres. Se også den gældende fripladsskala.

Ansøg om fripladstilskud i dagtilbud

Du skal søge om økonomisk fripladstilskud hos kommunen. Du skal søge digitalt og bruge selvbetjeningen 'Ansøg om friplads i dagtilbud'.

Hvis du ikke har MitID, skal du kontakte kommunens pladsanvisning.

 

Sidst opdateret

02.01.2024

Ansvarlig redaktør

Pladsanvisningen

Torvegade 10, 7800 Skive

Telefon: 9915 5665

Mail: kufa@skivekommune.dk