Deltidsplads

Forældre, hvor en eller begge forældre holder barselsorlov, kan få en deltidsplads:

  • 30 timer om ugen i et dagtilbud til børn i husstanden i aldersgruppen 26 uger og indtil skolestart
  • mod en reduceret egenbetaling
Orlov i én sammenhængende periode

Barselsorloven skal holdes i én sammenhængende periode pr. barn.

  • Hvis I holder orlov i direkte forlængelse af hinanden, betragtes det som én sammenhængende periode.
  • Hvis jeres orlov afbrydes af en periode på mere end fem uger eller på anden vis bortfalder, eller I selv ønsker at ændre deltidspladsen til en fuldtidsplads, skal I betale fuld pris.
Dokumentation

I skal dokumentere, at I afholder fravær efter barselsloven eller vil afholde fravær på det tidspunkt, hvor I ønsker at få tilbudt deltidspladsen.

Dokumentationen kan fx bestå af kopi af vandrejournal med det forventede fødselstidspunkt, en aftale med arbejdsgiver om udskudt barsel eller lign.

Sidst opdateret

02.10.2023

Ansvarlig redaktør

Pladsanvisningen

Torvegade 10, 7800 Skive

Telefon: 9915 5665

Mail: kufa@skivekommune.dk