Har du brug for støtte og råd om at være pårørende til en ældre person, der er fysisk eller psykisk syg?

Er du ægtefælle, samlever, barn, forælder, kollega eller ven til en person, som er syg, evt. kronisk eller udfordret fysisk eller psykisk? Og har du brug for hjælp til at mestre hverdagen som pårørende?

Udfordringerne for pårørende er forskellige og en samtale med Skive Kommunes pårørendevejleder vil derfor altid tage udgangspunkt i din situation og behov. Målet er at skabe afklaring om din situation – uanset om du har brug for en snak om de mange følelser, vejledning eller helt konkret praktisk viden, f.eks. kan du få hjælp til at finde vej de mange tilbud.

Tilbud om vejledning

Tilbuddet er gratis og anonymt, og vores pårørendevejleder har tavshedspligt og videregiver derfor ikke oplysninger – medmindre du har givet tilladelse til det. Tilbuddet om pårørendevejledning er primært til dig, der er pårørende til en ældre borger. Hvis du er i tvivl om en samtale med pårørendevejlederen kan hjælpe dig, så tag kontakt og sammen findes I ud af hvad der giver mening for dig.

Opstart af gruppe for pårørende - februar 2020

Formålet med en pårørendegruppe er, at danne et fællesskab hvor du og andre pårørende kan udveksle erfaringer og støtte hinanden samt få faglig input efter behov. Gruppen vil blive dannet på tværs af diagnoser, og er for alle, der er pårørende til en ældre svækket person med en fysisk eller psykisk sygdom. Tanken er, at gruppen mødes én gang hver 2. måned i ca. 1-2 timer - eller mere eller mindre, hvis gruppen har behov for det.

Vi holder informationsmøder om pårørendegrupperne på følgende dage:

Mandag d. 3/2 kl. 17-18.00 på Roslev plejecenter

Onsdag d. 5/2 kl. 17-18.00 på Møllegården i Skive

Tirsdag d. 18/2 kl. 17-18.00 på Balling plejecenter

Informationsmøderne er helt uforpligtende og kræver ingen tilmelding.

Læs mere om informationsmøderne

Publiceret 19-06-2019